Photoshop Archive

Học Photoshop Bài 8: Cân chỉnh màu cho ảnh kỹ thuật số – Photoshop căn bản

Author: | Categories: Photoshop No comments
Học Photoshop Bài 8: Cân chỉnh màu cho ảnh kỹ thuật số – Photoshop căn bản ➡Ở bài giảng thứ 8, chúng ta sẽ học cách căn chỉnh màu cho ảnh kỹ thuật số. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để nghe những bài giảng mới nhất

Học Photoshop Bài 7: Tạo background cho riêng bạn trên Photoshop – Photoshop căn bản

Author: | Categories: Photoshop No comments
Học Photoshop Bài 7: Tạo background cho riêng bạn trên Photoshop – Photoshop căn bản ➡Ở bài giảng thứ 7, chúng ta sẽ học cách tạo ra background của riêng bạn trong Photoshop. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để nghe những bài giảng mới nhất nhé.

Học Photoshop Bài 6: Ghép ảnh nhân vật có tóc mai – Photoshop căn bản

Author: | Categories: Photoshop No comments
Học Photoshop Bài 6: Ghép ảnh nhân vật có tóc mai – Photoshop căn bản ➡Ở bài giảng thứ 6, chúng ta sẽ học cách ghép ảnh mà nhân vật có tóc mai tóc li ti mà không bị lộ trong Photoshop. Các bạn hãy đăng ký theo dõi

Học Photoshop Bài 5: Cách sử dụng công cụ Magic Wand Tool – Photoshop căn bản

Author: | Categories: Photoshop No comments
Học Photoshop Bài 5: Cách sử dụng công cụ Magic Wand Tool – Photoshop căn bản ➡Ở bài giảng thứ 5, chúng ta sẽ học cách sử dụng công cụ Magic Wand Tool và Crop Tool trong Photoshop. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để nghe những

Học Photoshop Bài 4: Ghép ảnh với công cụ Lasso tool – Photoshop căn bản

Author: | Categories: Photoshop No comments
Học Photoshop Bài 4: Ghép ảnh với công cụ Lasso tool – Photoshop căn bản ➡Ở bài giảng thứ 4, chúng ta sẽ ghép ảnh với công cụ Lasso tool c trong Photoshop. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để nghe những bài giảng mới nhất nhé.

Học Photoshop Bài 3: Làm quen với các công cụ chọn phần 2 – Photoshop căn bản

Author: | Categories: Photoshop No comments
Học Photoshop Bài 3: Làm quen với các công cụ chọn phần 2 – Photoshop căn bản ➡Ở bài giảng thứ 3, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với các công cụ chọn trong Photoshop. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để nghe những bài giảng

Học Photoshop Bài 2: Làm quen với các công cụ chọn – Photoshop căn bản

Author: | Categories: Photoshop No comments
Học Photoshop Bài 2: Làm quen với các công cụ chọn – Photoshop căn bản ➡Ở bài giảng thứ 2, chúng ta sẽ làm quen với các công cụ chọn trong Photoshop. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để nghe những bài giảng mới nhất nhé. ➡Khóa

Học Photoshop Bài 1: Làm quen với Photoshop – Photoshop căn bản

Author: | Categories: Photoshop No comments
Học Photoshop Bài 1: Làm quen với Photoshop – Photoshop căn bản ➡Ở bài giảng đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với photoshop. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để nghe những bài giảng mới nhất nhé. ➡Khóa học Photoshop cơ bản đến nâng cao hoàn